Kungsljuset

En triangulär komposition

De triangulära byggnaderna formar tydliga gaturum med vackra utblickar till naturen bakom.

  • dela