David Neuschütz är arkitekt utbildad vid Arkitektskolan KTH i Stockholm och tog examen 2003. Han har även studerat vid Aarhus Arkitektskole i Danmark. David började arbeta hos Ralph Erskine som praktikant 1996 och har sedan dess arbetat på kontoret. Sedan 2002 är han även delägare och styrelseledamot.

Under åren har David arbetat med många typer av projekt i olika skalor från kolonistugor till stadsplaneprojekt. David har stor erfarenhet av att arbeta i tidiga skeden såväl som med projektering på detaljnivå. Hans intresse ligger lika mycket i mellanrummen mellan byggnader som i den enskilda byggnaden.

Läs om hur David tyckte det var att arbeta med Ralph Erskine och hur kontoret nu har flyttat in i ett av hans projekt här.