Stella berättar om Vulkanen 8

 

Foto Stella Lindstam

En småskalig byggherre med högklassig arkitektur i fokus. Det är vad Stella Lindstam, delägare
i Tovatt Architects and Planners, varit med och skapat genom företaget Stadskoncept. Nu har de boende just flyttat in i Stadskoncepts första hus, en Brf med stark identitet i centrala Eskilstuna.

I kvarteret Vulkanen, tre tvärgator från centralstationen, reser sig två huskroppar klädda i varmtonad skimrande plåt. Trapphuset har en egen stil med stora glasrutor och därifrån slingrar sig röda loftgångar likt grenarna på ett träd. Uttrycket fortsätter i balkongerna som med sin oregelbundna placering bidrar till trädkänslan. Runt husen ligger byggnader från flera sekel.

– Det speciella med huset är hur det kliver in i stadsmiljön. Det fanns redan hus från många tider i kvarteret, och vårt hus skapar ett nytt lager historia. Vi valde att lägga in det på gården och låta det växa upp inifrån, säger Stella Lindstam.

Tanken bakom Brf Messingen var att byggnaderna ska ta hänsyn och lyfta fram husen intill genom att kontrastera. Det ska fläta samman kvarteret, men ändå sticka ut. I de två huskropparna på fem respektive sju våningar ryms 16 lägenheter och överst en takterrass som delas av de boende. Dessa flyttade in strax efter årsskiftet.

– Det är så spännande att se vad de har gjort för tillval. Jag tycker att arkitekter ska ta ansvar för husets gestaltning, hur det interagerar med staden och skapar informella mötesplatser i de gemensamma ytorna, och inne i lägenheterna ska vi arkitekter planera för föränderlighet över husets långa livslängd. Det ska finnas utrymme för de individer som flyttar in. Bra arkitektur ska skapa fina och flexibla rum som kan inredas och byggas om efter egna behov.

Stella Lindstam berättar att några av lägenhetsinnehavarna valde att rita om planlösningen redan före byggandet.

– Det är unikt att låta dem vara med i processen på det sättet. Vi som byggherre måste såklart förhålla oss till ekonomi och verklighet, men kan göra val som skapar god arkitektur.

Den täta samverkan mellan Stadskoncept och Tovatt Architecst and Planners gör att man tillsammans kan hitta designlösningar som både är billiga och bra. Tillsammans kan företagen också avgöra också vad som får kosta och vad som kan dras ner på utan att kvaliteten i helheten går förlorad.

img_0352

Foto Mikael Lander

Stella Lindstam har länge varit verksam i Eskilstuna och har utvecklat idéer om hur staden ska kunna bli ännu vackrare. Vid olika tillfällen träffade hon människor i andra branscher som visade sig dela samma vision. Till slut gick fem personer med kunskap inom byggande, installation, fastighetsutveckling, marknadsföring och arkitektur samman och bildade Stadskoncept. Grundarnas gemensamma idé är att bidra till en mer mångfacetterad stad genom att skapa unika projekt, där funktion och ekonomi inte utesluter trivsel och skönhet. Det är nu nästan fem år sedan grundandet och vägen till färdigställande av det första projektet har varit smidig.

– Eskilstuna är en fin stad med växtkraft och jag vill att den arkitektur som skapas i vår samtid ska återspegla det. Vi måste vara stolta över vår nutid och göra något bra idag. Så jag började fundera på hur staden skulle kunna få vackra projekt. Och hur skulle jag som arkitekt kunna vara med och bidra till det?

03_vulkanen-8-slide_6

Foto Mikael Lander

I detta tidiga skede i Stadskoncepts liv fortsätter bolaget att tillsammans med Tovatt Architects and Planners utveckla Eskilstuna, där förankringen finns. Nästa projekt är cirka 50 lägenheter i en byggnad på en grusplan vid Slottsskolan på andra sidan ån från Kv Vulkanen. Just nu pågår detaljplanearbetet. Det huset kommer inte att ha några likheter med Brf Messingen.

– Nej, nu har vi ritat den en gång. Nu blir det ett helt annat uttryck i tegel som passar på den platsen. Vi har bestämt att vi ska utveckla staden med ett nytt koncept för varje plats.

I framtiden kommer Tovatt Architects and Planners och Stadskoncept att ha ett tätt samarbete. Inom samarbetet kan Stella Lindstam växla mellan byggherrens och arkitektens perspektiv, två sidor som berikar varandra och stärker båda rollerna.

– Tovatt Architects and Planners vill ha projekt där vi kan tillföra mervärde till kunden genom att höja arkitekturen och livskvaliteten. Där blir Stadskoncept ännu en fin beställare.

Länk till projektet

Länk till Stadskoncept