Tillbaka till Erskine

arkm-1986-122-2595_cropByggnaden 1955. Foto Sune Sundahl

Av en ren tillfällighet fick Tovatt Architects and Planners erbjudande om att flytta in i Ralph Erskines 50-talsbyggnad i Slakthusområdet. Flytten är en följd av att kontoret växer och utvecklas, där det som sker i Slakthusområdet känns lockande. Under de senaste åren har det gamla industriområdet påbörjat en förvandling mot en blandstad och det har blivit en plats där många spännande initiativ sker. Förhoppningen med flytten dit är att skapa oväntade samarbeten och en ny form av kreativitet.

I slutet av november flyttar Tovatt Architects and Planners till Möller & Co:s gamla lokaler i kvarteret Charkuteristen 5 i Slakthusområdet. Huset är ritat av den tidigare partnern och kollegan Ralph Erskine och uppfördes 1955. Det är den enda av områdets modernare byggnader som är blåmärkt av Stockholms Stadsmuseum.

David Neutschütz, vad hoppas du på att flytten till Slakthusområdet ska ge er som kontor?

Vi hoppas att flytten dit ska ge oss nya sammanhang och andra oväntade initiativ. Det är spännande att vara en del av ett område som står inför en så stor förändring. Lokaler inne i stan känns så färdiga och etablerade, där vet man hur det kommer se ut. I Slakthusområdet händer oväntade saker. Det kommer sitta andra arkitekter och konstnärer i vårt hus och det kommer bli något av ett kreativt nav. Förhoppningsvis kommer det bli lättare att sätta igång andra typer av processer och hitta ekonomiska modeller. Det är ju dessutom ett kontrakt som bara löper på ett par år, det är inte bestämt hur huset ska användas på lång sikt. Den här tillfälligheten har också något lockande i sig, som jag tror medför att vi kommer hitta nya sätt att arbeta.

img_9122clrRekonstruktion av det gamla kontoret, 2017. Foto Jonatan Andersen

Vad tycker du om planerna för området?

Jag har inte detaljstuderat dem, men vi jobbar ju med liknande omvandlingsprocesser hos oss, där vi är med och utvecklar redan befintliga stadsmiljöer. Jag tycker det är en bra form av stadsutveckling, det blir en blandstad som behåller gammal bebyggelse och äldre funktioner samtidigt som det adderas nya. Det ger goda förutsättningar för att skapa ett dynamiskt område.

Du är ju, tillsammans med Johannes Tovatt, Aron Swartz och Magnus Andersson, en av de som jobbade nära Ralph Erskine. Hur var han att jobba med?

Ralph var väldigt inspirerande och charmig. Han förhöll sig alltid till arkitekturen med kreativitet och lekfullhet och han såg möjligheter i de flesta situationer. Det var inte läge att slå sig till ro bara för att man hade hittat en lösning på ett problem, han ville vrida och vända på saker flera steg till och gav sig inte. Han hade också alltid förvaltarperspektivet med sig och utgick från alla de människor och verksamheter som skulle kunna komma i kontakt med en byggnad. Man ska inte underskatta betydelsen av att ha jobbat med honom. Det har påverkat hur man fostrats i sitt sätt att arbeta.

gruppbild-beskurenKontoret i Drottningholm, tidigt 2000-tal, foto privat

Hur känns det att ni nu flyttar in i ett av hans hus?

Det är kul. Det känns som om saker och ting faller på plats. Att det blev just Ralph Erskines hus vi flyttar till var inget vi hade planerat utan en rolig tillfällighet.

Vad har du för tankar om husets arkitektur?

Den nya lokalen är spännande och har något av en industriell känsla i och med att den varken är tillrättalagd eller färdiginredd. Huset ritades ju för Möllers matvarulogistiska verksamhet, med en låg byggnadsdel där den ursprungliga distributionen skedde, och en högre del där kontorslokalerna befann sig och befinner sig idag. Tanken är ju att det ska se ut som ett fraktskepp, med den låga lagerdelen, partiet med den högre kontorsbyggnaden och det vågiga taket. Ralph var ju en person som inspirerades av sjön. Exteriören är samtidigt lite ovanligt stram för att vara ritad av honom, men när man kommer in i kontorslokalerna känner man igen hans lekfullhet i detaljerna och i den organiska indelningen på de olika kontorsplanen med rum insprängda här och var.

Ni satt i Ralph Erskines hus på Drottningholm i ett tidigare skede?

Ja, och när vi flyttade därifrån var det viktigt för oss att ta ett steg i en annan riktning, för att ge Tovatt Architects and Planners möjlighet att växa till något eget. Nu känns det helt oproblematiskt att flytta tillbaka till ett sammanhang där Erskine finns med igen.

arkm-1986-122-2598Trapphuset 1955. Foto Sune Sundahl

img_9226Byggnaden 2017. Foto Jonatan Andersen